telugudanam.co.in

      telugudanam.co.in


రాబోవు కార్యక్రమాలు
     
8147 (ఈ వారానికి పదాల సంఖ్య)

సామెత: ఆ ఊరి దొర ఈ ఊరికి తలారి !

మంచిమాట: దృశ్యాన్ని దూరమే మోహింపజేస్తుంది.

నీతి కథ : కాకి మూర్ఖత్వం [ వివరాలకు... ]


ఆట : అష్ట చెమ్మ [ వివరాలకు... ]

తెలుగు సైటు: ఆంధసాంస్కృతిక సంఘం, చండీఘడ్ [ వివరాలకు... ]
తెలుగుదనం విషయ సూచిక


సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు


సాహిత్యం


చిన్నపిల్లల కోసం


వనితల కోసం


అందరి కోసం


 

పురాతన భరత భూమిని

నేను పుట్టిన నేల తల్లికి నిండుగా కై దండ లిడుదును
తల్లి గుండెల పరిమళములను తమ్ము అందరి కందజేతును
భరతమాతను చెరుపు చేసే దుష్టులను దునుమాడి గెలుతును
దేశమాత సమగ్ర సౌష్టవ రూపమును కాపాడ నిలుతును
మానవతనీ మంట కలిపే మత దురంతము నతికరింతును
వర్తమాన చరిత్ర తలపై గత పిశాచిని తొలగ ద్రోతును
నేలతల్లి తనూజలందరు అన్నతమ్ముల ఆత్మబంధము
పెనచి ఒకటై సంపదల సృజి యించు మంచికి పోరెదన్
లేమి నలిగే రేదలను, ధన బలము గల పీడకులు దోచని
సర్వ స్వతంత్ర సమాన ధర్మము విలసిలగ పోరాడెదన్
శ్రామికుల హాలికుల నొక్కటి చేసి, నూతన జన స్వామ్యము
ఈ పురాతన భరత భూమిని స్వర్గ తుల్య మొనర్చెదన్
Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: