telugudanam.co.in

      telugudanam.co.in

   

పూర్ణ పురుషుడు - భగవాన్ మహావీరుడు

వర్ధమాన మహావీరుడు

బుద్ధ భగవానుని సమకాలికుడైన మహావీరుడు - బుద్ధుని మహా పరిత్యాగం, బుద్ధుని తపస్సు, మానవాళిపట్ల బుద్ధుని ప్రేమను పదే పదే గుర్తుకు తెస్తాడు. బీహార్‌లోని పాట్నాకు సమీపంలోగల ఒక పట్టణంలో మహావీరుడు 599 బిసిలో జన్మించాడు. అతని తండ్రి ఒక ప్రముఖుడు. వజ్జీ రాజ్యధిపతి అయిన చేతకుని కుమార్తి ప్రియకరణి లేక త్రిశల - మహావీరుని తల్లి. బాల్యదశలో మహావీరుడు పాఠశాలకు పంపబడ్డాడు. పాఠశాలలో అధ్యాపకుల అవసరం అతనికి లేదని వివేకాన్ని అతడు మనస్సులోనే నెలకొల్పుకున్నాడు. బుద్ధునివలెనే అతడు కూడా ప్రపంచ పరిత్యాగం చేయాలనే ఆశతో కొట్టాడాడు. తన కుటుంబంతో కలసి 28 ఏళ్ళ వయస్సు వరకు గడిపాడు. ఆ సమయంలోనే అతని తల్లిదండ్రులు కాలధర్మం చెందారు. ఇక తాను సన్యాసం స్వీకరించడం అవసరమని భావించాడు. సన్యాస స్వీకారానికి అనుమతించమని తన అన్నగారిని అభ్యర్థించాడు. " ఇంకా గాయాలు మాసిపోలేదు, కొన్నాళ్ళు అగు " అని అన్నగారు చెప్పారు.

మరో రెండేళ్ళ పాటు వేచి చూశాడు. అప్పుడు అతడు ముప్పది ఏళ్ళ వయస్సులో ఉన్నాడు. తాను కూడా సర్వసంగ పరిత్యాగం చేయాలని, యోగమైన, ఉపయోగకరమైన కార్యం నేరవేర్చాలని జీనస్వలే భావించాడు. బుద్ధుని మాదిరిగా తన సంపదను పేదలకు పంచి పెట్టాడు. తన కుటుంబాన్ని విడనాడిన రోజునే తన రాజ్యాన్ని సోదరునకు అప్పగించాడు. తపస్సు, ప్రార్ధనలతో నిండిన జీవితంలోకి ప్రవేశించాడు. 12 సంవత్సరాల ధ్యానం, తపస్సుల తర్వాత మహావీరునికి వెలుగు కనిపించింది. జృంభిక గ్రామంలోని రిజికుల ఒడ్డున అతనికి ఆత్మ వివేకం ( జ్ఞానం ) కలిగింది. అతడు తీర్ధంకరుడయ్యాడు. తీర్ధంకరుడంటే పూర్ణ పురుషుడు అని అర్థం చెప్పబడింది.

తరువాత బుద్ధుని వలనే ప్రబోధ ప్రచారం - జీవిత ధర్మంగా ప్రారంభించాడు. 30 సంవత్సరాలు ఒకచోటి నుండి మరోచోటికి పయనం సాగించాడు. ఆనందానికి ( సంతోషానికి ) సంబధించిన తన గొప్ప (శుభ ) సందేశాన్ని బెంగాల్, బీహారులలో ప్రబోధించాడు. తన సందేశాన్ని కౄర ( అనాగరిక ) జాతులకు కుడా - తనపట్ల వారి కౄర వైఖరిని గురించి ఏమీ ఆలోచించకుండా - అందించాడు. తన ప్రచార కార్యక్రమం కోసం శ్రావస్తికీ, హిమాలయాలకూ వెళ్ళాడు. బాల్యంలో అతని పెరు ' వీరా ' అతణ్ణి ' వర్ధమాన్ ' అని పిలిచేవారు. తరువాత ' మహావీర ' ( గొప్ప వీరుడు, కథానాయకుడు ) అని పిలవటం ప్రారంభించారు. ఈ సార్థకనామం అతనికి ఎలా వచ్చిందనేందుకు ఒక కథ ఉంది. ఒకరోజు తన స్నేహతులతో కలిసి ఆటలాడుతున్నప్పుడు, ఒక నల్లని పాము పడగ పైన తనపాదం మోపి దాన్ని అణచివేశాడు. ఈ విధంగా మహావీరుడు మోహం అనే సర్పాన్ని అణచటం జరిగింది.

తన సిద్ధాంతాన్ని ప్రబోధించేందుకు అతడు ఒక చోటినుండి మరోచోటికి ప్రయాణం చేశాడు. ఎందరో అతణ్ణి పరిహసించారు. కానీ అతడు మౌనం వహించేవాడు! సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అతణ్ణి కలతబెట్టి బాధించేవారు, అవమానపర్చేవారు. అయినా అతడు నిశ్శబ్దంగా ఉండేవాడు. అతడు ఒక అడవిలో ధ్యానం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ముఠా మనుషులు అతణ్ణి కొట్టారు. అయినా అతడు మౌనంగానే ఉన్నాడు! ఒక అనుచరుడు అతణ్ణి వదలివేసి అతనిపై చెడ్డ ( పాపపు ) ప్రచారం వ్యాపింపచేశాడు.అయినా అతడు నిశ్శబ్దంగానే ఉన్నాడు! అతడు మహావీరుడుగా రూపొందాడు. ఒక గొప్ప విజేత, ఒక మహాపురుషుడుగా రూపొందేందుకు కారణం అతడు శాంతి శక్తిని అభివృద్ధి చేసుకున్నందువల్లనే.

అతని బోధనలు సాహసోపేతమైనవి." అన్ని ప్రాణులను నీవలనే భావించుకో, దేనికీ హాని చెయ్యకు ". అన్నింటిలో ఏకత్వాన్ని దర్శించడమంటే ఎవరికీ కలిగించకుండా ఉండటమే. మహావీరుని సుభాషితాలలో విశిష్టమైన ఒక సుభాషితం " నీకు నీవే స్నేహితుడివి, నీకు నీవే శత్రువు కూడా. కనుక మిత్రునిగానే ఉండు! నీకు నీవే శత్రువు కావద్దు! మనమంతా సంతోషం ( ఆనందం ) కోసం వెదుకుతున్నాము; తద్వారా ఇతరులకు కూడా ఆనందం కలిగిస్తాము. ఇదే శాసనం (న్యాయం ). ఇతరులను ఎవరైతే హాని కలిగిస్తారో, వారికి హాని కలుగుతుంది.

మహావీరునకు పదకొండు మంది ప్రధాన అనుచరులు, నాలుగువేలకు పైగా సన్యాసులు మరియు సామాన్యులు - మత ( విశ్వాసం ) కలవారు ఉండేవారు. బ్రాహ్మణులు, బ్రాహ్మణేతరులను కుడా చేర్చుకునేవారు. అతనికి " కులం " మీద నమ్మకం లేదు. 526 బి.సి.లో పావపురి ( బీహార్ )లో తన 72వ ఏట మహావీరుడు దీపావళి రోజున కాలధర్మ చెందాడు.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: